Þrjár megin stoðir áhættustjórnunar

Áhættustjórnun

Hlutverk áhættustjórnunar er að hafa yfirumsjón með virkni áhættustjónunarkerfisins og tryggja samþættingu upplýsinga og miðlun þeirra til hagsmunaaðila.

Áhættumat

Framkvæmd áhættumats tekur mið af stjórnskipulagi og er mikilvægt að halda utan um áhættuskrá og framkvæma áhættumat miðað við stefnur og strauma í starfseminni hverju sinni.

Reglubundið eftirlit

Úttektir og daglegt eftirlit sér til þess að viðeigandi upplýsingar séu nýttar við framkvæmd áhættumats og einnig til að samræma verklag og stuðla að bættri áhættuvitund.

Samhæfð aðferðafræði er mikilvæg til að hægt sé að ná fram heildstæðri sýn á áhættu. Hægt er að nota aðferðafræði Formanna við framkvæmd áhættumats óháð tegund áhættu. Skilgreining og vöktun lykilstýringa sem varða áhættu er góð leið til að draga fram hvaða stýringar eigi að vakta og taka reglulega út. Þannig er hægt að ná fram aukinni áhættuvitund og miklvægt að aðferðafræði við mat áhættu sé samræmd.

Skilvirk útfærsla á stjórnunarkerfi um áhættumat skilar árangri. Huga þarf að mörgum þáttum til að viðfangsefni eins og þetta verði til þess að auka vitund um áhættu, að ábyrgðaraðilar hafi góðar upplýsingar til að taka upplýstar, skynsamlegar ákvarðanir.

Aðferðafræði Formanna byggir á alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og þá aðallega ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines, ISO 27005 Information Security Risk Management

Meðal þess sem huga þarf að er útfærsla á áhættusniði fyrirtækisins og skilgreiningu áhættuviðmiða sem taka mið meðal annars af reiknaðri tapsáhættu. Þá er misjafnt hvaða tegund áhættu á við því starfssemi aðila er mjög misjöfn og þá einnig hvaða þolmörk eru fyrir áhættu.

Innra eftirlit er ein af stoðum áhættustýringar. Halda þarf til haga niðurstöðu úttekta sem framkvæmdar eru af ólíkum aðilum, með ólíkum aðferðafræðum og þá getur verið flókið að meta hvort ábendingar séu til þess fallnar að hafa áhrif á áhættu í starfseminni.

Ráðgjafar Formanna aðstoða við uppbyggingu áhættustjórnunar og við útfærslu stjórnskipulags með skýra tengingu við markmið og stefnu.

Á mynd hér fyrir neðan er yfirlit yfir helstu upplýsingar sem tengjast lykilferlum (meginverðverðmæti). Þá er mikilvægt, að hægt sé með auðveldum hætti hafa góða yfirsýn og stjórn á þeim upplýsingum sem haldið eru utan um í áhættumatsbókhaldinu.

Byggir aðferðafræði Formanna á því að halda utan um skráningu fyrir lykilferli, ábyrgð og aðföng ásamt og fylgni við lög og reglur.

Aðferðafræði við framkvæmd áhættuskorunar getur ýmist verið 10×10 eða 5×5, með eða án stýringa allt eftir því hvaða leið hentar.

Xadd kerfi er miðlægur gagnagrunnur sem heldur utan um allar skráningar tengt áhættumatinu. Er í raun áhættumatsbókhald, með fullkominni útgáfu- og aðgangssstýringu ásamt ýmiskonar lausnum sem hægt er að nota með eða sjálfsstætt.

Frekari upplýsingar um lausnina veitir Ólafur R. Rafnsson +3548402000 eða með því að senda tölvupóst á olafur.rafnsson@formenn.is

Áhættumælaborð

Heildar yfirlit áhættuskrár

Mikilvægt er að hægt sé að hafa heilstæða yfirsýn yfir helstu áhættuþætti og þannig forgangsraða aðgerðum sem geta verið til þess að draga úr áhættu. Þá kann einnig að vera tækifæri til þess að taka áhættu t.d. ef ávinningur meiri en aðgerðir til að lækka áhættu.

Með því að halda utan up gögn í miðlægum gagnagrunni er mun auðveldara að draga fram myndræna framsetningu og stýra aðgangi að mælaborði og með því gefa ábyrgðaraðilum greiðan aðgang að mikilvægum upplýsingum. Þar að auki verður auðveldara að tryggja að gögn sem unnið er með séu rétt, samræmd og þannig viðhafa gott eftirlit í starfseminni.

Hafðu samband við okkur

Ef þú vilt frekari upplýsingar um hvaða þjónustu er hægt að nálgast hjá okkur eða heyra í okkur ekki hika við að hafa samband. Einnig er hægt að hafa beint samband við ráðgjafa okkar.